ANTOINE JACOPS
stelt voor
40 JAAR
DUIVENSPORT

Home Intro Fotos Lofts Magazin links New Breed Supers Futur view Breed nw

Geboren in 1944 op de zandgronden van de Kempen in het landlijke Vorselaar.Gehuwd met Maria en vader van zoon Jan Jacops,die zorgde voor twee kleinkinderen Sigrid en Danny. Als diamantbewerker op rust beoefen ik sinds 1966 met veel succes de prachtige Hobby het spelen en kweken van reisduiven.

Dank zij een goede start basis werd in 1967 voor de eerste maal de eerste prijs gewonnen dat was het begin van een mooie carriere in de duivensport ook al is er van in het begin geduelleerd tegen de zwaarste concurentie zoals in de jaren 70 in Hafo Lier tegen de legendes Louis Van Loon,   August Hofkens,   Mariman-Raey enz.....    In Union Antwerpen tegen de grootheden als Van Rhijn-Kloeck,   Staf Martens;   Lou Wouters, en op het moment tegen de huidige generaties en nog altijd op hetzelfde niveau.

Er werden in 40 jaar Duivensport elk jaar eerste prijzen en Kampioenschappen gewonnen met als enkele van de hoogtepunten
Olympiade deelnemer in Dortmund,   Koning Union Antwerpen,   1-2 en 3 provinciaal La Souteraine,
en in 2005 de Eerste Prijs Nationaal Souillac met de Favoriete Witpen.

Dit alles met duiven gekweekt en gespeeld op eigen hok.   In de getoonde foto albums krijgt U een klein overzicht van mijn 40 jaar duivensport.

Born in 1944,on the sand grounds of the Kempen in the rural Vorselaar east of Antwerp(Belgium).
Married widt Maria we where blessed with our son Jan,he gave us two grandchildern, Sigrid and Danny.

As a diamondpollisher on rest I have practised I since 1966 with much success the splendid hobby off racing and breeding pigeons.

Thanks to a good startbasic in 1967,I won the first price for the first time.Thanks to this my beautiful career in the pigeonsport began. From in the beginning I have been dueling with the heaviest competition in the seventies with the legends Louis Van Loon,  August Hofkens,  Mariman-Raey,  Joske Smits etc... in Hafo Lier.

In Union Antwerp agains other great players such as Van Rhijn Kloek,  Staf Martens,  Lou Wouters etc... At the moment I'm still play against the current generations still at the same lavel.

In 40 years pigeonsport I won each year first prices and championchips with many peaks moments like Olympiad Dortmund,King of Antwerp Union and first,second and third La Souteraine provencial of Antwerp
In 2005 The First Price National Souillac with the Favoriete Witpen.(Favourite Whitefeather)

Everyting played and breed with home pigeons.The photograph albums shown will get you a small overview of my 40 years pigeonsport.

TOP